ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 دوشنبه, 09 آذر 1394


دانلود بیش از 100نوع اظهارنامه قضایی - داد خواست تجدیدنظر- دیوان عدالت اداری - دیوان عالی کشور- داد خواست تجدید نظر خواهی و...

اظهارنامه ها

با سلام به زودی تنظیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی در کوهتاترین زمان ممکن ( 10دقیقه ) توسط کارشناس حقوقی انجام خواهد گرفت

جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 09198107315 تماس بگیرید .

1.1 دانلود اظهارنامه ازسوی زوج برای زوجه جهت تمکین

2.2  دانلود اظهارنامه از سوی وکیل مبنی بر دعوت فروشنده به حضور دردفتر خانه وتنظیم سندرسمی انتقال

3.3 دانلود اظهارنامه انحلال شرکت

4.4 دانلود اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع ازعدم حضور فروشنده دردفترخانه

5.5 دانلود اظهارنامه به مستاجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

6.6 دانلود اظهارنامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

7.7 دانلود اظهارنامه تخلیه یک باب به جهت تغییر شغل

8.8 دانلود اظهارنامه تخلیه یک باب منزل مسکونی به علت انقضاي مدت پرداخت اجاره معوقه وتسویه اب وبرق وگاز وتلفن

9.9دانلود اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری های پارکینگ

10.10 دانلود اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال وتنظیم

11.11دانلود اظهارنامه خریدار به فروشنده بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

12.12 دانلود اظهارنامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی   بخش  شهرستان

13.13 دانلود اظهارنامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

14.14  دانلود اظهارنامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال ومطالبه وجه التزام

15.15  دانلود اظهارنامه خلع ید واجرت المثل دوران تصرف

16.16  دانلود اظهارنامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظیم سند انتقال ملک

17.17  دانلود اظهارنامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت وابلاغ ان

18.18  دانلود اظهارنامه فسخ قولنامه ازسوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریداردر مراجعه به دفتر خانه

19.19 دانلود اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه وانتقال رسمی مورد معامله همراه با چگونگی ابلاغ ان

20.20  دانلود اظهارنامه مطالبه وجه چک بلا محل وخسارت تاخیر تادیه

21.21 دانلود اظهارنامه مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

22.22  دانلود اظهارنامه موجر به مستاجرمبنی بر پرداخت اجاره بهاواجرت المثل مورداجاره

23.23  دانلود اظهارنامه وجه چک بلا محل وخسارت وارده

24.24  دانلود اظهارنامه ازسوی خریدار به فروشنده مبنی براعلام فسخ معامله به لحاظ خیارغبن

25.25  دانلود اظهارنامه از طرف زوجه مبنی بر مطالبه نفقه

26.26  دانلود اظهارنامه طلبکار برای مدیون مبنی بر مطالبه دین

27.27  دانلود اظهارنامه ازطرف مالک برای مستاجر مبنی برمطالبه اجورمعوقه

28.28  دانلود اظهارنامه ازطرف مالک برای مطالبه اجره بها

29.29  دانلود اظهارنامه برای دعوت فروشنده به حضور دردفترخانه وتنظیم سند رسمی

30. 30 دانلود اظهارنامه برای دعوت فروشنده به حضور دردفترخانه وتنظیم سند رسمی برای روز معین

31.31  دانلود اظهارنامه برای زوجه مبنی بر دعوت به تمکین

32.32  دانلود قلع وقمع بنا اجرت المثل دوران تصرف یک باب خانه به پلاک ثبتی

33.33  دانلود اظهارنامه عزل ازوکالت

34.34 دانلود اظهارنامه مطالبه ضرروزیان ناشی از تخریب

35.35  دانلود اظهارنامه منع ادامه عملیات ساختمان

36.36. دانلود اظهارنامه ازسوی فروشنده به خریدار مبنی بر اعلام فسخ معامله به لحاظ خیار غبن

37.37  دانلود اظهارنامه از طرف روجه مبنی بر مطالبه نفقه

38.38   دانلود اظهارنامه برای دعوت فروشنده به حضوردر دفتر خانه و تنظیم سند رسمی برای روز معین

39.39  دانلود اظهارنامه برای دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه وتنظیم سند رسمی

40.40  دانلود اظهارنامه برای زوجه مبنی بر دعوت به تمکین

==========================

60•دانلود اظهارنامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین

61-•دانلود اظهارنامه مطالبه ضرر وزیان ناشی از تخریب

62-•دانلود اظهارنامه فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در دفترخانه

63-•دانلود اظهارنامه خریدارملک به تنظیم سند رسمیانتقال و مطالبه وجه التزام

64-•دانلود اظهارنامه موجر به مستاجر مبنی بر پرداخت اجاره بها

65-•دانلود اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

66-•دانلود اظهارنامه خریدار به فروشنده مبنی بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

67-•دانلود  اظهارنامه انحلال شرکت

68-•دانلود اظهارنامه تخلیه علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر

69-•دانلود اظهارنامه وجه چک بلامحل به خسارت وارده

70-•دانلود اظهارنامه به فروشنده مبنی بر نقل وانتقال دو دانگ از پلاک ثبتی شهرستان... بخش....

71-•دانلود اظهارنامه تخلیه منزل مسکونی به علت انقضا مدت قراردادوپرداخت اجاره معوقه واب وبرق وگازوتلفن

72-•دانلود اظهارنامه مظالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

73-•دانلود اظهارنامه قلع وقمع بنا اجرت المثل دوران تصرف یک باب خانه مسکونی به پلاک ثبتی

74-•دانلود اظهارنامه به مستاجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

75-•دانلود اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل وخسارت تاخیر تادیه

76-•دانلود اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری پارکنیگ

77-•دانلود اظهارنامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

78-•دانلود اظهارنامه از سوی وکیل مبنی بر  دعوت فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی

79-•دانلود اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به دفترخانه جهت نقل وانتقال مورد معامله

80-•دانلود اظهارنامه منع اداه عملیات ساختمانی

81-•دانلود نمونه استشهادیه در خصوص حضور در دفترخانه

82-•دانلود تقاضای ممنوع الخروجی از طریق اجرای اسناد رسمی

83-•دانلود اظهارنامه شکایت کیفری به دادگاه نخستین

84•دانلود استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت

85•دانلود اظهارنامه ید و اجرت المثل دوران تصرف

86•دانلود اظهارنامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت وابلاغ آن

87-•دانلودنمونه برگ شکایت کیفری چک بلامحل

شکواییه

دانلود فرم شکایت کیفری خام


کلمات کلیدی : داد خواست - اظهارنامه- نام تجاری- برند تجاری- علامت تجاری - اسم تجاری- دانلود اظهارنامه قضایی- فرم های قضایی وحقوقی -نحوه تنظیم اظهارنامه - نمونه برگ اظهارنامه قضایی- نگارش اظهارنامه -

نظرات (12)add
0
...
نوشته شده توسط اکبر جوانمرد , ژوئن 01, 2012
smilies/kiss.gif
با سلام از زحمات شما متشکرم
0
...
نوشته شده توسط 9(/'D1'A9 91( , اوت 18, 2012
سلام درخواست تمام فایل هادرقالب یک فایل زیپ مورداستدعاست.
0
...
نوشته شده توسط علیرضا صالحی , سپتامبر 28, 2012
از زحمات شما در تهیه این سایت سپاسگزارم
میخواستم از شخصی که ازش یک خودرو لکسوس خریدم به علت جعلی بودن مدارک ان و قاچاق بودن خودرو بنا به تشخیص اداره اگاهی کرمان و توقیف خودرو و بازداشت من به مدت 6روز ازاد شدنم با قرار وثیقه ملکی به مبلغ 150000000تومان واحتمال مصادره خودرو و جریمه سنگین شکایت کنم لطفا منو در تنطیم شکایتنامه راهنمایی کنید .متشکرم
0
...
نوشته شده توسط علیرضا صالحی , سپتامبر 28, 2012
قبلا از مساعدت شما کمال تشکر را دارم
0
...
نوشته شده توسط فرزاد ناظري , اكتبر 10, 2012
با تشكر از اين خدمات بسيار عالي شم
متاسفانه قسمت دانلود ديوان و تجديدنظر ،فرجامخواهي قابل استفاده نميباشد باتشكر مجدد ازشما
0
...
نوشته شده توسط rahman , اكتبر 16, 2012
باسلام ازآنجاییکه بنده مبتدی هستم ودرفاصله یکسال اندی همانطوریکه به استحضارعالی رساندم جدآموردستم واقع شدم چنانچه موردلطف شماقراربگیرم وایمیل نرم افزارشمارادریافت بکنم بقیه عمرم رابه دعاگویی شمامشغول خواهم بود
0
...
نوشته شده توسط سیدحسن , دسامبر 05, 2012
باسلام کارتان بسیارعالی و مورد استفاده عموم است انشا الله موفق و مؤید باشید
0
...
نوشته شده توسط کاربر , دسامبر 15, 2012
با سلام.ازسایت بینظیرتون بی نهایت سپاسگذارم. ای کاش فقط 2 هفته زودتر از این سایت بازدید می کردم .می خواستم اگه زحمتی نیست یک نمونه شراکت نامه بین سه نفر با حقوق مساوی برای خرید یک ملک اداری رو بیزحمت برام ایمیل کنید.ممنون میشم.با تشکر مجدد.
0
...
نوشته شده توسط حمزه , مه 17, 2013
باسلام شیوع نوشتن(متن)داخواست یا شکواییه راآموزش بدین
0
...
نوشته شده توسط حسن , دسامبر 22, 2013
سلام
نیازمند فرم خام شرکت نامه قوه قضائیه و تقاضا نامه برای ثبت شرکت با مسولیت محدود هستم در صورت امکان به آدرسم ایمل کنید . با تشکر
0
...
نوشته شده توسط بهروز ماهیکار , دسامبر 06, 2014
سلام . احترامآ بفرمایید ؟ برادرمن اقدام به تصرف اموال بجا مانده از پدرمان شده ومغازه ایشان را تصرف کرده وهیچگونه حق وحقوقی به سایر وراث نشان نمیدهد. خواهشمند است راهنمایی بفرمایید1- سایرین یا من چگونه به حق قانونی خود یعنی اجرا انحصار وراثت نایل ایم 2- مدت دوران تصرف یا اجرتآلمثل چگونه پی گیری شود ؟؟؟ ممنون
0
...
نوشته شده توسط مهدی , ژانویه 14, 2015
عالی بود. عالی
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما