ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 پنجشنبه, 21 فروردين 1399

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394

مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری


منع احداث و توسعه و ضرورت خروج تدریجی‌ تاسیسات نظامی از محدوده و حریم استحفاظی شهر - مصوب 23/12/63 (بند 5)

احداث و توسعه تاسیسات نظامی از قبیل پادگانها و میادین آموزشی و تمام یا هر قسمت از هرگونه تاسیسات دیگر متعلق به واحدهای نظامی و انتظامی ه عملکرد شهری ندارند در داخل‌محدوده و حریم استحفاظی شهرها ممنوع است‌، و تاسیسات مشابه موجود لازم است طی برنامه‌تدریجی از محدوده و حریم شهرها خارج شده و اراضی و ساختمانهای باقیمانده با رعایت اولویتهای شهری به مصارف عمومی تبدیل شود.

تبصره ـ (اضافه شده بر اساس مصوبه مورخ 11/3/66)

در صورتی که در برخی از شهرها استثنائا بنا به مصالحی که شورایعالی دفاع تشخیص دهد که‌خروج تدریجی تاسیسات مذکور در بند 5 مستلزم زمان بیشتری باشد، مراتب از طریق شورای عالی‌شهرسازی و معماری ایران به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد.

 

از آنجا که در تشخیص اساس طرح جامع موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران تا کنون ابهامات و اشکالاتی وجود داشته است ( دستورالعمل تشخیص اساس طرح‌جامع شهر ) که مبتنی بر تعاریف مندرج در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن‌و شهرسازی و تعیین وظایف آن‌ ، مصوب بیست و دوم اسفند 1351 می‌باشد ، به شرح ذیل تصویب‌می‌گردد:

الف‌) کلیات محتوای نظری طرح جامع سرزمین که در تهیه طرحهای جامع شهرها به عنوان‌مبانی به کار می‌رود به قرار زیر است‌:

1 ـ ضرورتها و برنامه‌های افزایش جمعیت و توسعه‌.

 
 

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما