ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 جمعه, 24 آبان 1398

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394ه ـ صدور گواهی‌ ولادت‌ برای‌ اتباع‌ خارجه‌ .

و ـ تنظیم‌ دفاتر ثبت‌ کل‌ وقایع‌ و نام‌ خانوادگی‌ .

ز ـ جمع‌ آوری‌ و تهیه‌ آمار انسانی‌ سراسر کشور و انتشار آن‌ .

ح‌ ـ وظایف‌ مقرر دیگری‌ که‌ طبق‌ قانون‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ .

ماده‌ 2 ـ برای‌ مطالعه‌ و پیشنهاد روش‌های‌ فنی‌ و اظهار نظر درباره‌ اصلاح‌ یا تغییر فرم ‌ها و نمونه ‌های‌ سجلی‌ و آماری‌ و نحوه‌ جمع‌ آوری‌ و انتشار آنها و تهیه‌ دستورالعمل ‌ها و روش‌های‌ فنی‌ سجلی‌ و طرز جمع‌ آوری‌ اوراق‌ باطله‌ و تنظیم‌ و نگهداری‌ و حفاظت‌ اسناد و مدارک‌ سجلی‌ در مرکز سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ عالی‌ ثبت‌ احوال‌ تشکیل‌ می‌شود. اعضای‌ شورای‌ عالی‌ ثبت‌ احوال‌ عبارت‌ خواهند بود از رییس‌ سازمان‌ ثبتاحوال‌ کشور یا قایم‌ مقام‌ او و یک‌ نفر از استادان‌ دانشکده‌ حقوق‌ به‌ انتخاب‌ رییس‌ دانشگاه‌ تهران‌ و یک‌ نفر از قضات‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزیردادگستری‌ و یک‌ نفر از کارمندان‌ مطلع‌ ثبت‌ احوال‌ به‌ انتخاب‌ رییس‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ و نماینده‌ مرکز آمار ایران ‌، ریاست‌ شورا با معاون‌ وزارت‌ کشور و رییس‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور یا قایم‌ مقام‌ او می‌باشد و رای‌ اکثریت‌ لازم‌ الاجرا خواهد بود .

تبصره‌ ـ نحوه‌ جمع‌ آوری‌ و انتشار آمار انسانی‌ و تهیه‌ نمونه‌ های‌ مربوط‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور پس‌ از جلب‌ نظر مرکز آمار ایران‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ ثبت‌ احوال‌ تعیین‌ خواهد شد .

ماده‌ 3 ـ در مقر هر اداره‌ ثبت‌ احوال‌ هیاتی‌ به‌ نام‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ مرکب‌ از رییس‌ اداره‌ ثبت‌ احوال‌ و مسیول‌ بایگانی‌ یا معاونین‌ و یا نمایندگان‌ آنان‌ و یکی‌ از کارمندان‌ مطلع‌ اداره‌ مزبور به‌ انتخاب‌ رییس‌ اداره‌ ثبت‌ احوال‌ استان‌ تشکیل‌ می‌شود، وظایف‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ به‌ قرار زیر است‌

1 ـ تصحیح‌ هر نوع‌ اشتباه‌ در تحریر مندرجات‌ دفتر ثبت‌ کل‌ وقایع‌ و وفات‌ بعد از امضا سند و قبل‌ از تسلیم‌ برگه‌ یا شناسنامه‌ یا وفات‌ و تکمیل‌ سند ازنظر مشخصاتی‌ که‌ ((نامعلوم‌)) بوده‌ است‌ مندرج‌ در ماده‌ 29 این‌ قانون‌ .

2 ـ رفع‌ اشتباهات‌ ناشی‌ از تحریر ضمن‌ ثبت‌ وقایع‌ یا نقل‌ مندرجات‌ اسناد و اعلامیه ‌ها و مدارک‌ به‌ دفاتر ثبت‌ کل‌ وقایع‌ و سایر دفاتر .

3 ـ ابطال‌ اسناد و شناسنامه ‌هایی‌ که‌ بیگانگان‌ مورد استفاده‌ قرار داده‌اند و طبق‌ ماده‌44 اعلام‌ می‌شود .

4 ـ ابطال‌ اسناد مکرر و یا موهوم‌ و تصحیح‌ اشتباه‌ در ثبت‌ جنس‌ صاحب‌ سند و تغییر نام ‌های‌ ممنوع‌.

5 ـ حذف‌ کلمات‌ زاید، غیرضروری‌ و یا ناشی‌ از اشتباه‌ در اسناد سجلی‌ اشخاص‌ .

ترتیب‌ تقاضا و گردش‌ کار دفاتر هیات ‌ها و نحوه‌ رسیدگی‌ و ابلاغ‌ تصمیمات‌ در آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ خواهد شد .

تبصره‌ ـ تصحیح‌ هر نوع‌ اشتباه‌ در تحریر مندرجات‌ دفتر ثبت‌ کل‌ وقایع‌ و وفات‌ اگر قبل‌ از امضا باشد با توضیح‌ مراتب‌ در حاشیه‌ سند به‌ عمل‌ میاید و امضا کنندگان‌ سند ذیل‌ توضیح‌ را امضا خواهند نمود .

ماده‌ 4 ـ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ اشخاص‌ ذینفع‌ از تصمیمات‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ و همچنین‌ رسیدگی‌ به‌ سایر دعاوی‌ راجع‌ به‌ اسناد ثبت‌ احوال‌ با دادگاه‌ شهرستان‌ یا دادگاه‌ بخش‌ مستقل‌ محل‌ اقامت‌ خواهان‌ به‌ عمل‌ میاید و رای‌ دادگاه‌ فقط‌ پژوهش‌ پذیر است‌. مهلت‌ شکایت‌ از تصمیم‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ است‌ .

تبصره‌ ـ هرگاه‌ سند ثبت‌ احوال‌ در ایران‌ تنظیم‌ شده‌ و ذینفع‌ مقیم‌ خارج‌ از کشور باشد رسیدگی‌ با دادگاه‌ محل‌ صدور سند و اگر محل‌ تنظیم‌ سند و اقامت‌ خواهان‌ هر دو در خارج‌ از کشور باشد با دادگاه‌ شهرستان‌ تهران‌ خواهد بود .

ماده‌ 5 ـ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور در اجرای‌ وظایفی‌ که‌ بر عهده‌ دارد می‌تواند از وجود کارکنان‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ و ارگان ‌ها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ موجود در محل‌ استفاده‌ نمایند .

تبصره‌ 1 ـ ماموران‌ دولت‌ و کارکنان‌ بیمارستان ‌ها و گورستان‌ ها مکلفند با سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور در اجرای‌ وظایف‌ قانونی‌ همکاری‌ نمایند .

تبصره‌ 2 ـ نحوه‌ استفاده‌ از خدمات‌ افراد و سازمان ‌ها و ارگان‌ ها و نهادها به‌ موجب‌ آیین نامه ‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ خواهد بود .

ماده‌ 6 ـ نماینده‌ یا مامور ثبت‌ احوال‌ کسی‌ است‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور و یا ادارات‌ تابعه‌ برای‌ ثبت‌ وقایع‌ یا دریافت‌ اعلامات‌ منصوب ‌شده‌ باشد .

تبصره‌ 1 ـ اعلام‌ کننده‌ کسی‌ است‌ که‌ مکلف‌ به‌ اعلام‌ واقعه‌ می‌باشد و می‌تواند به‌ شخص‌ دیگر رسما وکالت‌ دهد تا از طرف‌ او واقعه‌ را اعلام‌ نماید .

تبصره‌ 2 ـ گواه‌ از لحاظ‌ این‌ قانون‌ کسی‌ است‌ که‌ صحت‌ اظهارات‌ اعلام‌ کننده‌ را گواهی‌ می‌کند .

ماده‌ 7 ـ سن‌ گواه‌ و اعلام‌ کننده‌ نباید کمتر از 18 سال‌ تمام‌ باشد .

پدر و مادری‌ که‌ قبل‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ 18 سال‌ تمام‌ ازدواج‌ کرده‌اند می‌توانند ولادت‌ یا وفات‌ فرزند خود را اعلام‌ نمایند .

ماده‌ 8 ـ دفتر ثبت‌ کل‌ وقایع‌ و وفات‌ و شناسنامه‌ و گواهی‌ ولادت‌ و اعلامیه‌ ها و اطلاعیه‌ ها و دفاتر ثبت‌ کل‌ وقایع‌ و نام‌ خانوادگی‌ از اسناد رسمی‌ است‌ و تا زمانی‌ که‌ به‌ موجب‌ تصمیم‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ یا رای‌ دادگاه‌ برحسب‌ مورد تصحیح‌ یا باطل‌ نشده‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ می‌باشد.

ماده‌ 9 ـ رونوشت‌ یا فتوکپی‌ شناسنامه‌ یا گواهی‌ ولادت‌ مراجعین‌ به‌ ادارات‌ و موسسات‌ دولتی‌ و شهرداری‌ و بخش‌ خصوصی‌ که‌ برای‌ انجام‌ مراجعات ‌آنان‌ ضرورت‌ دارد مستقیما توسط‌ آن‌ مراجع‌ تهیه‌ خواهد شد .

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما