ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 جمعه, 24 آبان 1398

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394تبصره‌ ـ تناسب‌ میزان‌ زمین‌ عمران‌ و احیا شده‌ با در نظر گرفتن‌ مساحت‌ زیر بنا ، مساحت‌ کل‌ زمین‌ و فضای‌ عمومی‌ آن‌ با سطح‌ زیر کشت‌ ، آیش‌ و سایر تصرفاتی‌ که‌ با در نظر گرفتن‌ مفاد این‌ ماده‌ ، عمران‌ و احیا محسوب‌ می‌شود ، طبق‌ دستورالعمل های‌ صادر شده‌ توسط‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ تعیین ‌خواهد شد.

ماده‌ 2 ـ منظور از اراضی‌ دایر موضوع‌ قانون‌ ، برای‌ تملک‌ و زمینهای‌ کشاورزی‌ مندرج‌ در ماده‌ (5) قانون‌ و این‌ آیین ‌نامه‌ ، زمینهایی‌ است‌ که‌ بهره‌ برداری‌ غالب‌ از آنها ، زراعت‌ باشد و شامل‌ عرصه‌ و اعیان‌ باغها و تاسیساتی‌ که‌ عرصه‌ آنها متناسب‌ با اعیانی‌ باشد ، نمی‌گردد.

تبصره‌ ـ اراضی‌ دایر کشاورزی‌ ایستگاه های‌ تحقیقاتی‌ متعلق‌ به‌ وزارت‌ کشاورزی‌ و همچنین‌ اراضی‌ دایر مزروعی‌ دانشکده‌های‌ کشاورزی‌ و دامپروری ‌و دامپزشکی‌ و هنرستانهای‌ کشاورزی‌ که‌ مورد تایید وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ باشد ، از شمول‌ زمینهای‌ دایر موضوع‌ قانون‌ مستثنا می‌باشند. وزارت ‌کشاورزی‌ مکلف‌ است‌ فهرست‌ ایستگاه های‌ فوق‌ را با ذکر میزان‌ زمینها ، نوع‌ تاسیسات‌ ، محل‌ وقوع‌ و سایر مشخصات‌ لازم‌ ، ظرف‌ سه‌ ماه‌ جهت‌ تایید به‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ ارایه‌ نماید.

ماده‌ 3 ـ تعریف‌ مسکن‌ مناسب‌ موضوع‌ ماده‌ (7) قانون‌ و ضوابط‌ آن‌ به‌ عهده‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ دستورالعملی‌ ضوابط‌ آن‌ راتهیه‌ و جهت‌ اجرا ابلاغ‌ می‌نماید.

ماده‌ 4 ـ منظور از استفاده‌ از مزایای‌ مواد (6) و (8) قانون‌ اراضی‌ شهری‌ مصوب‌ 1360 عبارت‌ است‌ از

الف‌ ـ اخذ پروانه‌ ساختمانی‌ از شهرداری‌.

ب‌ ـ عمران‌ و احیا در زمین‌ ، بدون‌ اخذ پروانه‌ به‌ وسیله‌ مالک‌ یا انتقال‌ گیرنده‌ از او با سند عادی‌.

ماده‌ 5 ـ مهلت‌ عمران‌ زمینهای‌ موات‌ ، توسط‌ افراد واجد شرایط‌ از تاریخ‌ تشخیص‌ نوع‌ زمین‌ ـ اعلان‌ رای‌ کمیسیون‌ تشخیص‌ ـ به‌ مدت‌ سه‌ سال ‌می‌باشد.

تبصره‌ ـ در مواردی‌ که‌ صدور مجوز عمران‌ ، از نظر قانونی‌ غیرمقدور یا ممنوع‌ باشد ، مهلت‌ مذکور از تاریخ‌ رفع‌ ممنوعیت‌ محاسبه‌ می‌شود و درخصوص‌ زمینهای‌ مواتی‌ که‌ جدیدا در محدوده‌ اجرای‌ قانون‌ قرار می‌گیرد ، احتساب‌ مهلت‌ از تاریخ‌ تشخیص‌ نوع‌ زمین‌ به‌ وسیله‌ مراجع‌ موضوع‌ ماده‌ (6) این‌ آیین ‌نامه‌ می‌باشد.

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما