ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 جمعه, 24 آبان 1398

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394در سایر واحدهای‌ ثبتی‌ به‌ تناسب‌ حجم‌ کار تصدی‌ مرکز حراج‌ با رییس‌ اجرا و یا کارمندی‌ است‌ که‌ به‌ پیشنهاد ثبت‌ منطقه‌ از طرف‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور به‌ این‌ سمت‌ منصوب‌ خواهد شد و عنداللزوم‌ تعداد کافی‌ کارمند و ممیز خواهد داشت‌.

ماده‌ 2 ـ مرکز حراج‌ می‌تواند برای‌ شناساندن‌ خود و جلب‌ توجه‌ عموم‌ به‌ وسایل‌ مقتضی‌ تبلیغ‌ نماید و افراد ذینفع‌ نیز چنانچه‌ مایل‌ به‌ تبلیغ‌ بیشتری ‌برای‌ اموال‌ و املاک‌ مورد حراج‌ باشند با نظارت‌ مرکز حراج‌ می‌توانند به‌ هزینه‌ خود در جراید و غیره‌ آگهی‌ نمایند.

ماده‌ 3 ـ مرکز حراج‌ علاوه‌ بر دفاتر اداری‌ لازم‌ ، دارای‌ دفاتر زیر خواهد بود

1 ـ دفتر اموال‌ غیر منقول‌.

2 ـ دفتر اموال‌ منقول‌.

3 ـ دفتر اوقات‌ حراج‌.

4 ـ دفتر انبار.

ماده‌ 4 ـ در مرکز هر منطقه‌ ثبتی‌ یا واحدهای‌ ثبتی‌ دیگری‌ که‌ مرکز یا مراکز حراج‌ جداگانه‌ تشکیل‌ می‌گردد، بایگانی‌ مرکز حراج‌ با روش‌ تنظیم‌ کارت‌ اداره‌ خواهد شد  ـ نمونه‌ کارت‌ و نحوه‌ عمل‌ را سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور تعیین‌ خواهد کرد. اجرا به‌ جای‌ ارسال‌ پرونده‌ اجرایی‌ به‌ مرکز حراج‌ برای‌ هر پرونده‌ کارت‌ مذکور را در دو نسخه‌ تنظیم‌ و کلیه‌ مشخصات‌ مال‌ را در آن‌ قید و پس‌ از گواهی‌ در موعد مقرر به‌ مرکز حراج‌ ارسال‌ می‌دارد. عملیات‌ حراج‌ و همچنین‌ صورت‌ مجلس‌ مربوط‌ به‌ فروش‌ یا عدم‌ فروش‌ مال‌ در هر دو کارت‌ مزبور به‌ وسیله‌ مرکز حراج‌ منعکس‌ و به‌ امضا اشخاص‌ ذینفع‌ و مسولین ‌امر خواهد رسید، پس‌ از پایان‌ کار یک‌ نسخه‌ از کارت‌ تکمیل‌ شده‌ در مرکز حراج‌ بایگانی‌ و نسخه‌ دیگر به‌ اجرا مربوطه‌ برای‌ بایگانی‌ در پرونده‌ ارسال ‌می‌گردد.

ماده‌ 5 ـ رییس‌ و کارمندان‌ مرکز حراج‌ و اجرا و مباشرین‌ فروش‌ و کارمندان‌ ثبت‌ محل‌ و نماینده‌ دادستان‌ حق‌ شرکت‌ در اصل‌ حراج‌ به‌ طور مستقیم‌ یاغیر مستقیم‌ نخواهند داشت‌.

ماده‌ 6 ـ رییس‌ و کارمندان‌ مرکز حراج‌ مکلفند با مراجعین‌ نهایت‌ حسن‌ سلوک‌ را مرعی‌ داشته‌ و اطلاعات‌ لازم‌ و کافی‌ در اختیار آنها قرار دهند و همچنین ‌رییس‌ مرکز حراج‌ باید در حفظ‌ نظم‌ و ترتیب‌ کارها مراقبت‌ کافی‌ معمول‌ داشته‌ چنانچه‌ افرادی‌ مخل‌ نظم‌ و یا مانع‌ ادامه‌ کار به‌ نحو صحیح‌ و مطلوب‌ گردند با تنظیم‌ صورت‌ مجلس‌ نسبت‌ به‌ اخراج‌ آنها اقدام‌ و عندالاقتضا آنان‌ را به‌ مقامات‌ انتظامی‌ تحویل‌ نماید.

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما